HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
tel.: 603 578 368
NONSTOP

Díky našemu zařízení dokážeme přesně zaměřit a vytyčit trasu kanalizace na povrchu a díky kamerovému systému i zajistit technickou zprávu o stavu potrubí a kanalizace.

Zjistit a zmapovat všechny viditelné prvky (odbočky, čistící kusy, zasypané poklopy, oblouky, ucpané kanalizace, poškozené potrubí, výskyt hlodavců a škůdců atd.).

Možnosti využití kamery se záznamem na CD a DVD v systému vytyčení tras:

  • Zaměření, identifikování a rozsah poškozeného potrubí – jeho směr, spádovost a větvení…
  • Zjištění technického stavu kanalizace a potrubí : Stupačky – bytové domy, administrativní budovy, Technické podlaží atd…
  • Zjištění důvodu opakovaných závad v kanalizačním řádu a v odpadních rozvodech budov…
  • Zjištění důvodů a příčin zatékání splaškové nebo dešťové vody do objektu – (vlhnutí zdiva)…
  • Zjistit příčinu zápachu v budovách – (praskliny, chybějící části prvků)…
  • Důvod propadání terénu v oblasti kanalizačního řádu – (vymílání zeminy)…
  • Možnost kontroly stavu kanalizace po rekonstrukcích a opravách…