HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
tel.: 603 578 368
NONSTOP

Potřebujete vyčistit neodtékající domovní kanalizaci nebo zanesený hlavní řád?

Zavolejte nám, dokážeme si poradit s každým problémem! Provádíme čištění kanalizace, domovních odpadů a potrubí všech druhů a profilů. Od nejmenších profilů jako jsou odtoky od umyvadel a WC až po městské kanalizace a stoky.

Ucpává se Vám opakovaně potrubí a Vy nevíte proč?

ZásypKanal

Využijte naší službu TV – inspekce kanalizace! Zjistíme stav vašeho potrubí, včetně vyhodnocení závad ve formě písemné zprávy a záznamu na DVD nebo USB flash disc. Po zjištění stavu potrubí doporučíme vhodný postup opravy.

Nevíte, kudy Vám vede kanalizace?

Pomocí trasovacího zařízení Vám přesně vytrasujeme průběh Vaší kanalizace s měřením hloubky potrubí pod povrchem až do 10m.

Potřebujete opravit poruchu nebo provést celkovou rekonstrukci domovních odpadů či velkoprofilové kanalizace?

Právě pro Vás je určena naše služba stavební opravy kanalizace, výkopové i bezvýkopové.
Výměna starých nebo výstavba nových rozvodů domovní kanalizace včetně stoupaček. Oprava nebo výstavba revizních šachet, odpadních jímek a lapolů, uličních, dvorních a horských dešťových vpustí.

Moderní technika
K maximálnímu uspokojení potřeb zákazníka používáme plně vybavenou moderní techniku.

Zásahové vozy pro čištění, monitoring a trasování potrubí 20-400mm

Zásahové vozy jsou určeny pro čištění vnitřních i venkovních domovních řádů. Každý vůz disponuje elektrickou frézou s dosahem 60m, přenosným kamerovým systémem, trasovacím zařízením a hlavně tlakovým vodním paprskem. Díky kompletnímu vybavení jsme schopni vyřešit problém s kanalizací jednou návštěvou u Vás.

ZásypKanal2

Sací a tlakový vůz 12 m³ s recyklační technologií

Sací a tlakový vůz může při čištění kanalizace využít recyklační systém, odpadá nutnost jezdit často pro vodu (nevznikají prodlevy při čištění), odsává pevné nečistoty z kanalizace (materiál se neusazuje dále po toku, odpadá ruční těžení materiálů) a může následně odvézt vytěžený materiál v cisterně vozu rovnou na skládku (odpadají náklady na převoz vytěženého materiálu druhým vozem). Díky těmto výhodám je čištění kanalizace rychlejší a levnější! Vůz je vhodné použít i na čištění jímek, malých i velkých ČOV a pro sání hustých kalů z velkých vzdáleností a převýšení.

Sací bagr

Sací bagr je určen pro sání sypkých a tuhých materiálů jako jsou písek, stavební suť, kámen. Pro svůj výkon se používá také k hloubení výkopů (např. v zasíťovaných pozemcích místo bagru), obnovu koryt potoků, těžbě tvrdého sedimentu z velkoprofilových stok a nádrží ČOV.

Kamerový vůz

Vozidlo je vybaveno samochodným monitorovacím zařízením pro účely diagnostiky potrubí v rozmezí DN 100-DN 1500 s protokolizací, grafy a vyhodnocením dle platných ČSN norem (spádovost, ovalita, trhliny pod.). Zároveň disponuje kompletním vybavením pro měření těsnosti potrubí, šachet i jímek.