HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
tel.: 603 578 368
NONSTOP

Revize domovní ČOV na ohlášku dle § 15 a vodního zákona

Naše firma nabízí provedení revize domovních čistíren odpadních vod (dále jen ČOV) ohlášených podle § 15 a zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Revize provádí odborně způsobilá osoba (tzv. OZO dle § 59 vodního zákona, odst. 2). Číslo certifikace Ministerstva životního prostředí 168.

Majitel domovní ČOV ohlášené dle § 15 a vodního zákona je povinen jednou za dva roky zajistit revizi této ČOV prostřednictvím odborně způsobilé osoby (OZO).

První revizi je doporučeno provádět do šesti měsíců od uvedení ČOV do provozu. Následné revize je třeba provádět každé dva roky.

Revize zahrnuje mimo jiné kontrolu potřebné dokumentace, technického stavu ČOV, dále kontrolu funkce technologické části ČOV, provedení fotodokumentace, zápisu, celkového vyhodnocení a vypracování revizní zprávy.

Revizní zprávu je majitel ČOV povinen předávat na příslušný vodoprávní úřad.

Při zjištění závad jsme schopni navrhnout řešení k jejich efektivnímu odstranění. Poskytujeme také poradenství v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.

Na Vaše zadání se těší náš technik – OZO.