HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
tel.: 603 578 368
NONSTOP

Rozb trubka2

Společnost EKOLSERVIS, s.r.o. vznikla strategickým spojením významných investorů s odborníky z oblasti vodohospodářství, kteří více jak desetiletí usilovně budovali a rozšiřovali své know-how. Tato společnost navazuje na tradici služeb poskytovaných firmami Jánský a EKOSERVIS Nová Paka v oblastech čištění, monitoringu, oprav kanalizací a domovních odpadů, přepravě a likvidaci tekutých odpadů a dalších činností .

Důvodem jejího vzniku byla snaha o maximální profesionalizaci, rozšíření již poskytovaných služeb, ale také větší flexibilituefektivitu a zaručení nejvyšší kvality odváděných prací při dodržení nízkých cen.

Rozb trubka1Firma EKOLSERVIS, s.r.o. řeší i nejsložitější problémy týkající se veškerého provozu kanalizačních a stokových sítí, ale i široké škály odpadního hospodářství. Pro rychlé odstranění vzniklých haváriích jsme pro Vás zavedli NONSTOP HAVARIJNÍ SERVIS, který využívají nejen společnosti s nepřetržitým provozem, správci kanalizačních sítí, ale také domácnosti. Zároveň usilujeme o předcházení nežádoucích jevů vhodnou prevencí – od navržení plánu údržby, jeho vlastní realizaci až po důslednou kontrolu odvedených služeb a prací.

Protože striktně dbáme na dodržení našeho motta „KAŽDÝ PROBLÉM JE ŘEŠITELNÝ“, můžeme se pochlubit stoprocentní úspěšností při plnění zakázek.

Rozb trubka3Všechny úkoly jsou plněny vlastními kvalifikovanými zaměstnanci vybavenými novou moderní technologií. K hlavním přednostem při používání této technologie patří nejen splnění vysokých nároků našich klientů, ale také minimální zátěž životního prostředí při současném dodržení standardů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Od samého začátku se firma EKOLSERVIS s.r.o. orientuje na plnou spokojenost zákazníka. Tam, kde jiné firmy neuspěly, nastoupili naši kvalifikovaní pracovníci a rychle a flexibilně nalezli efektivní řešení daného problému.

 

Rozb trubka4

Profesionální přístup a především vysoká kvalita poskytovaných služeb je oceněna nejen našimi smluvními partnery.

Podívejte se, s kým spolupracujeme.


Těšíme se na oboustranně přínosnou spolupráci.

 

Rozb trubka5

Za tým pracovníků společnosti

 

Jaroslav Jánskýjednatel společnosti